Mantri Ora Payu

Published by admin on

Neng desa cilongok ana mantri desa tapi ora payu. Kon sangkane payu, mantrine gawe iklan “Sembuh, bayar Rp100rb, tidak sembuh dibayar Rp1jt”.

Awit ana iklan kue, rame pisan pasiene, ngasi ana dokter praktek ngrasa kesaing, banjur reka-reka mriyang njajal berobat karo niat arep mirangna mantrine…

Dokter : “Pak mantri, nyong mriyang kiyeh, ilate mati rasa”
Mantri : “Oh..nganggo obat kiye bae, langsung dinum siki, telung tetes”
Doktere manut…

Dokter : “Asemm, rasane deneng mangsi spidol!?”
Mantri : “Nah…brarti rika wis mari, ngeneh bayar satus ewu !”

Doktere esih penasaran, ngesuke teka maning karo ngarang penyekit sing kira-kira angel tambane…
Mantri : “Mriyang apa maning rika?”
Dokter : “Nyong hilang ingatan kiye, apa tambane”
Mantri : “Kiye nyah !, langsung dinum telung tetes !”
Dokter : “Lho, mbok kiye anu obat sing wingi?”
Mantri : “Hahah…brarti rika wis emut maning, ngeneh bayar satus ewu !”

Doktere esih urung puas, ngesuke teka maning, ngarang penyakit sing lewih parah maning, reka-reka ora weruh
Dokter : “Nyong mriyang maning kiye!”
Mantri : “Mriyang apa???”
Dokter : “Matane blaruk nggo ndeleng”
Mantri : “Ohhh, angger kuwe tah angel tambane…”
Dokter : “Brarti nyong debayar sejuta, ngeneh duite !!”
Mantri : “Iyalah, nyah kiye tek bayar sejuta..” (Mantrine aweh duit sepuluh lembar, tapi ewuan kabeh)
Dokter : “Deneng mung sepuluh ewu ?!, jerene sejuta”
Mantri : “Hwahahahah, brarti siki rika wis weruh, ngeneh kuwe duite balekna, karo tambah satus ewu !!”
Ngesuke maning doktere kendat neng wit GANYONG….

:: TAMAT ::

 

by : https://www.facebook.com/van.bommel2

Categories: CIBER NEWS

0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *